Az empátia, a tekintélyelvűség és a társas dominancia orientáció hatása a hajléktalanokkal szembeni attitűdök alakulására

Dátum
Szerzők
Kaszás, Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vizsgálatunk célja a hajléktalan attitűd és az ideológiák és előítéletek társas attitűdjei - a jobboldali tekintélyelvűség (RWA), és a szociális dominancia orientáció (SDO) -, valamint az empátia közötti lehetséges összefüggések elemzése volt. A vizsgált változók közötti kapcsolatokra vonatkozóan megállapítjuk, hogy ezek az attitűdök, illetve az empátia összefüggnek olyan módon, hogy a magasabb tekintélyelvűség, valamint a magasabb társas dominancia, illetve az alacsonyabb empátia a hajléktalanokkal szembeni negatívabb attitűddel jár együtt.Továbbá megvizsgáltuk, mely változók magyarázzák a hajléktalan attitűd alakulását. Itt a társas attitűdök vonatkozásában rendre igazolódtak hipotéziseink, azaz a tekintélyelvűség és a szociális dominancia is bejósolja a hajléktalan attitűdöt. Továbbá a szociális dominancia orientáción belül csak a csoportalapú dominancia dimenziója ad magyarázatot, az egyenlőség elutasításával kapcsolatos attitűdök azonban nem. Feltáró jelleggel megnéztük, hogy vajon az empátia vagy a társas attitűdök jósolják be jobban a hajléktalan attitűdöt. Ez a felvetés részben igazolásra került. Modellünkben az empátiának csak az empátiás törődés dimenziója bizonyult magyarázó erejűnek. Igaz ez a dimenzió, ha kevéssel is előzi meg a két attitüdinális változót, a legnagyobb mértékben járult hozzá a hajléktalan attitűd előrejelzéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
szociális dominancia orientáció, tekintélyelvűség, empátia, hajléktalan attitűd, sztereotípia tartalom
Forrás