Szabolcs-Szatmár-Bereg megye etnikai viszonyai-különös tekintettel a cigányság területi megoszlására és migrációs folyamataira

Dátum
Szerzők
Jáczku, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom első részében Magyarország etnikai összetételével foglalkozom. Majd különböző felmérések alapján, a roma lakosság lélekszámának alakulását mutatom be az országban. Ezek mellett a cigányság földrajzi elhelyezkedését és településtípusok közötti megoszlását mutatom be. A dolgozat további részeiben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye etnikai összetételét és a megyében élő roma lakosság létszámának alakulását dolgozom fel, szakirodalmak segítségével. Valamint a roma lakosság településtípusok közötti megoszlását is részletezem. A dolgozat fő célkitűzése megvizsgálni,Szabolcs-Szatmár-Bereg cigány lakosságának migrációs folyamatait.
Leírás
Kulcsszavak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, etnikai összetétel, cigányság, migráció
Forrás