A menekültek helyzete a globalizálódó világban, különös tekintettel a Debreceni Befogadó Állomásra

Dátum
2012-03-22T10:02:48Z
Szerzők
Biró, Márta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat a migráció bemutatásával kezdem, kitérek majd a fogalmára, típusára és történetére. Ezután pedig a menedék és a menedékjog intézményét ismertetem hasonló séma szerint. A menekültjog szabályozása komplex fejezet, szó lesz különböző nemzetközi dokumentumokról, melyek gerincét az egységes menekültfogalom definiálása adja, az Európai Unió legfontosabb rendelkezéseiről, menekültekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekről, illetve a hazai menedékjogi szabályozásról. Külön részt szentelek a menekültek helyzetének bemutatására néhány országban, úgy, mint Szerbia, Afganisztán, Franciaország, vagy éppen Kanada, néhány érdekességgel megfűszerezve. Dolgozatomban szeretném bemutatni a menekült személyek helyzetét hazánkban is, választásom a Debreceni Befogadó Állomásra esett. Az utolsó nagyobb részben részletezném a Debreceni Befogadó Állomáson szerzett tapasztalataimat, kiegészítve az állomás történetével, szervezeti felépítésével, az ellátások rendszerével, és a problémákkal. Végül dolgozatomat egy összegzéssel zárnám.
Leírás
Kulcsszavak
menekültjog, menekült, menedékjog, migráció, befogadó állomás, menekültügy
Forrás