Természetben előforduló bioaktív izotiocianátok vizsgálata LC-MS módszerrel

Dátum
Szerzők
Aranyi, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jelen dolgozat kutatási témáját képező Brassicaceae, vagy más néven keresztesvirágúak családjába tartozó növényeknek széleskörű gyógyító hatást tulajdonítanak. Biológiai hatással rendelkező komponenseik az ún. glükozinolátok, amiket a mirozináz enzim alakít át izotiocianátokká, melyekkel emberi szervezetre kifejtett pozitív hatásai miatt számos kutatás foglalkozik. Biológiai mátrixból való meghatározásuk igen körülményes, mivel főként apoláros, vízben rosszul oldódó, illékony vegyületek. Megoldást jelenthet az izotiocianátok származékképzése, ezúton kedvezőbb fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező vegyületek létrehozása. Jelen dolgozat kutatási témája egy olyan analitikai módszer kifejlesztése, mellyel biológiai mintában – tormában - előforduló bioaktív izotiocianátokat LC-MS módszerrel lehet nagy pontossággal meghatározni.
Leírás
Kulcsszavak
LC-MS, izotiocianát, torma, brassicaceae, származékképzés, glükozinolát
Forrás