Társas vállalkozások jellemző jogi keretei Magyarországon és Ausztriában

Dátum
2011-11-24T11:36:54Z
Szerzők
Bogád, Tamás Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a mai magyar és osztrák társas vállalkozási formák bemutatása és összevetése. Az első fejezetben először bemutatom a vállalkozások kialakulását, történetüket ott, ahol az a legjellemzőbben fejlődött, majd Magyarországon a mai formában is megtalálható gazdasági társasági formákkal bezárólag. A második fejezetben a vállalkozás mai tipizálását mutatom be működési terület, üzletviteli jellemzők, profitorientáció, üzleti jelleg, növekedési ütem, változási hajlandóság és létrehozás alapmotívuma szerint, ezután a négy legjellemzőbb, a szakirodalomban leggyakrabban jelen lévő csoportosítás szerint, így a gazdálkodási tevékenységi kör, a tulajdonosi szerkezet a vállalkozások méret alapján és végül eljutok a vállalkozások jogi forma szerinti csoportosításához. A dolgozat harmadik és negyedik fejeztében bemutatom a magyar és az osztrák gazdasági társaságokat az általam legfontosabbnak tartott szempontok alapján, a teljesség igénye nélkül. A társasági formák bemutatásához igyekeztem az elérhető legfrissebb irodalmakat felhasználni mind magyar, mind osztrák részről. Az ezt követő, ötödik fejezetben pedig a négy gazdasági társaság eddig leírt jellemzői alapján feltárom az általam tapasztalt különbségeket. Az említett különbségeken kívül bizonyára több eltérés is található, de összességében azt gondolom, hogy a két ország eme társas vállalkozásai egymásnak megfeleltethetők és nagyban hasonlítanak. Végül az összefoglalásban összegzem az eddig leírtakat.
Leírás
Kulcsszavak
vállalkozás, gazdasági
Forrás