A kis- és középvállalkozási szektor helyzete Magyarországon

Dátum
Szerzők
Czine, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom központi témájának a kis- és középvállalkozások hazai helyzete nevezhető. Ezt három kategória szerint elemzem. Az első a vállalkozások gazdasági helyzetre gyakorolt hatásai, a második a hazai vállalkozások hitelezési helyzete és végül pedig a vállalkozói tulajdonságok jelenléte Magyarországon. Az utóbbi kategória vizsgálatára kérdőíves felmérést végzek. A három szempontot figyelembe véve SWOT elemzést alkalmazok. Végül pedig, levonom következtetésemet, arról, hogy milyen a szektor helyzete hazánkban.
Leírás
Kulcsszavak
Kis- és középvállalkozások, helyzet, Magyarország
Forrás