A cervico-thoraco-scapularis dysfunctio vizsgálata és javítása különböző mozgásprogramokkal

Dátum
Szerzők
Krajnik, László Vaszilovics
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vizsgálatunk célja volt, hogy felmérjük és javítsuk a cervico-thoraco-scapularis komplexum állapotát különböző mozgásformákkal (ETG, Gravity training), majd ezután összehasonlítani a két mozgásprogram hatékonyságát és az esetleges eltéréseket és a testtartást is javítsuk, amit gyógytornászhallgatók körében mértünk fel. Feltételeztük, hogy a két mozgásprogram szignifikánsan javítani fog a komplexum állapotán és mindkettő esetében ez eltérő hatású lesz, tehát más és más területen várható javulás a két mozgásprogram gyakorlati anyagát és mozgásformáját tekintve, illetve, hogy a mozgásprogram hatására csökkeni fognak az ezen a területen tapasztalt fájdalmak. A vizsgálatunkat egy felméréssel kezdtük a mozgásprogramok előtt, ahol felmértük a cervico-thoraco-scapularis komplexum állapotát különböző tesztek segítségével (Lateral scapular slide teszt, push-up teszt, Delmas-index, nyaki lateralflexio, nyaki rotatio, fal-occiput távolság), felmértük a hallgató fájdalmait VAS-skálán, figyelembe vettük a sportolási szokásaikat és hogy hány órát töltenek ülve naponta. A 10 hetes mozgásprogram után pedig felmértük őket újra és elvégeztük az összehasonlítást a két csoport között. A két csoport között a tornaprogram előtt nem találtunk szignifikáns különbségeket csak a fal-occiput távolságnál (p≤0,02), a mozgásprogram után pedig egyik tesztnél sem tapasztaltunk szignifikáns változást. Viszont külön-külön a tornaprogramok szignifikáns változást indukáltak mindkét csoport esetében, ezáltal pedig a hipotéziseink alá lettek támasztva, miszerint szignifikáns változásokat érünk el mindkét tornaprogram hatására, különösen a push-up teszt esetében volt ez a legjobban megfigyelhető. A fájdalom csökkenését illetően is beszélhetünk pozitív változásokról, mivel a tornaprogram előtt, sokkal több hallgató jelölt be fájdalmat a VAS-skálán, a tornaprogram után pedig itt is megfigyelhető volt a csökkenés. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy a két mozgásprogram, hatékonyan javítja a cervico-thoraco scapularis komplexum állapotát a testtartást és csökkenti a fájdalmakat is ezen a területen.
Leírás
Kulcsszavak
Nyaki fájdalom, Cervico-thoraco-scapularis egység, Ülő életmód, Gravity training, ETG
Forrás