Fizetésképtelenség a gyakorlatban: A csőd- és a felszámolási eljárás

Dátum
Szerzők
Bodnár, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban elsőként áttekintem a csődjogi szabályozások történetét mind nemzetközi, mind magyarországi viszonylatban. Ebben a részben kitérek a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások ismérveire is. A második fejezetben először a gazdasági társaságok megszűnésének lehetőségeit mutatom be, majd néhány gondolat erejéig szót ejtek a válságot előidéző okokról. Az egyes fizetésképtelenségi eljárások megértéséhez szükségesnek tartom néhány mondatban jellemezni a csőd-, és felszámolási eljáráson kívül a végelszámolást, továbbá a kényszertörlési és vagyonrendezési eljárást. Az elméleti és gyakorlati tapasztalataim alapján a következő két fejezetben részletesen bemutatom a csőd- és a felszámolási eljárás folyamatát. A dolgozat utolsó részében egy olyan vállalkozás fizetésképtelenségét mutatom be.
Leírás
Kulcsszavak
fizetésképtelenség, csőd, csődeljárás, felszámolás, felszámolási eljárás
Forrás