A Galiba Gyermekfesztivál rendezvényszervezési gyakorlata és tapasztalatai

Dátum
Szerzők
Antal, Szabolcs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom középpontjában a gyermekeknek szóló rendezvények, fesztiválok állnak, azon belül a Debreceni Virágkarneválhoz köthető Galiba Gyermekfesztivál. Kutatásom során három hipotézisre kerestem a választ, ezáltal hangsúlyt helyeztem olyan tényezőkre, amelyek egy gyermekrendezvénynek a megszervezésekor kifejezetten lényeges, avagy központibb jellegű tényező, mint egy olyan rendezvény kapcsán, amelynek a résztvevői nem gyermekekből állnak. Továbbá a szakdolgozatomban interjúk és statisztikai adatok alapján vizsgáltam azt is, hogy a debreceni polgároknak szüksége van-e gyermekrendezvényekre, a családosok érdeklődnek-e iránta, hiszen egy rendezvény által is jobban összekovácsolódhatnak a családok, a szülök a gyermekeikkel. Ugyanakkor fontosnak tartottam írni arról is, hogy a Debreceni Virágkarnevál szoros köteléke, jelenléte inkább pozitív vagy negatív hatással van a Galiba Gyermekfesztiválra. Szakirodalmak tanulmányozásakor többek között olyan szerzők munkáira támaszkodtam, mint Szabó János Zoltán, Judy Allen, Hunyadi Zsuzsa és Gyarmati Ildikó. A diplomamunkámat három szakaszra lehet osztani; az első fejezetben a rendezvényt fogalmi kereteit, típusait és szervezésének a folyamatát ismertetem. A második fejezet tartalmazza a fesztivál fogalmi hátterét, tipizálását és a hazai kultúra-látogatási hajlandóságokat. A harmadik fejezetben található információ a Galiba Gyermekfesztiválról, annak kialakulásáról és kötődéséről a Debreceni Virágkarneválhoz, illetve a kutatási eredményeimről és saját tapasztalataimról a rendezvénnyel kapcsolatosan.
Leírás
Kulcsszavak
gyermekrendezvény, rendezvény, rendezvényszervezés, fesztivál, Debreceni Virágkarnevál, Galiba Gyermekfesztivál
Forrás