Egy kisvállalkozás gazdasági elemzése pénzügyi mutatószámok segítségével

Dátum
2011-11-21T15:09:05Z
Szerzők
Fodor, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban arra keresem a választ a mérleg és eredmény kimutatások segítségével, hogy a 2008-as válság milyen hatással volt az Euroservice-Plus Kft-re. Célom, hogy olyan átfogó pénzügyi képet kapjak a vállalkozás helyzetéről, amellyel segíteni tudom a vállalkozás vezetőinek munkáját, és az eredményesebb jövőbeni döntések megalapozottságát, az adott piacon betöltött szerepével. Szakdolgozatomat először szakirodalmi áttekintéssel kezdem, melyben részletezem a gazdasági elemzés célját, szükségességét, a beszámoló elemzésének alapjait és az információ forrásait. A következő részben bemutatom az Euroservice-Plus Kft. történetét és a vállalkozás tevékenységét, valamint az állam szerepvállalását a kis és középvállalkozások finanszírozásában. Bemutatásra kerülnek ezen finanszírozások különféle módjai. A dolgozatom 4.-6. része az elemzés, ezen belül a mérleg és eredmény kimutatás adatainak elemzésével átfogó pénzügyi képet kapjak a vállalkozás helyzetéről.
Leírás
Kulcsszavak
pénzügyi mutatószámok
Forrás