A bűncselekmény hatására kialakult traumatizáltság jellemzői

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egy bűncselekmény átélése kapcsán elkerülhetetlenül szembesül az egyén egy stresszes helyzettel, amely leköti minden figyelmét, melynek megoldása érdekében megtesz minden erőfeszítést, viszont amennyiben az addig eredményesen működő problémamegoldó eszközeivel már nem tudja kezelni, akkor krízisállapot alakulhat ki. A krízis során jelentkező stressztünetek erősségük és időtartamuk alapján lehetnek enyhe, vagy akut stressz reakciók, de akár poszttraumás stressz zavarok is. Mindez természetesen többek között függ az adott személy megküzdési képességétől, a kiváltó eseménytől, valamint a trauma nagyságától is. A bűncselekmény, mint a másik ember által szándékosan elkövetett tevékenység, valószínűsíthetően traumatogén hatást fog gyakorolni az elszenvedőre, mert nemcsak veszteséggel jár számára, hanem az igazságos világba vetett hitét is rombolja. Műhelymunkám vizsgálatában célul tűztem ki az átélt bűncselekmények okozta hatások bemutatását az áldozatokra vonatkozóan, a megküzdési stratégiák jellemzőinek a tanulmányozását és az elszenvedett bűncselekmény okozta trauma súlyosságának a vizsgálatát.

Leírás
Kulcsszavak
bűncselekmény, krízis, trauma, krízisintervenció, megküzdés
Forrás