Tegzes fajok vizsgálata a Beregi-sík Kárpátaljai részén

Dátum
Szerzők
Szanyi, Kálmán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Beregi-sík kárpátaljai részének egy értékes területe a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum. Kutatásommal az első adatokat szolgáltattam a terület tegzesfaunájáról. A vizsgálati időszak során 29 mintavétel által összesen 30 faj 838 egyedét sikerült begyűjtenem és meghatároznom. A domináns, tömegesen előforduló fajok nagy része közönséges és tág tűrésű, viszont a kísérőfauna tagjai között több ritka, értékesebb faj is helyet kapott. Három olyan faj is előkerült, amely Ukrajna területéről nincs említve (Hydropsyche guttata, Oecetis tripunctata, Ceraclea riparia), valamint több, Magyarországon ritka és veszélyeztetett faj is képviseltette magát. A vizsgált tegzesfauna összetétele, illetve a ritka, szennyezésre érzékeny fajok megléte alapján kijelenthető, hogy a mintavételi terület figyelemre méltó, védelemre és további kutatásra érdemes.
Leírás
Kulcsszavak
tegzes, hidrobiológia, Kárpátalja, Beregi-sík, fénycsapda
Forrás