A mediáció, mint alternatív vitarendezési mód

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy általános, összefoglaló képet adjak magáról a jogintézményről, annak alkalmazásáról, kitérve a munkajogi területen való alkalmazásáról. Magáról a mediációról kevés szó esik, úgymint kialakulásáról, fogalmáról, alkalmazási területeiről. Véleményem szerint roppant érdekes eljárási módszerről van szó, mely módszer a köztudatban kevés nyilvánosságot kap. Dolgozatom kitér a későbbiekben a mediáció fogalmára, előnyeire, hátrányaira, kialakulására, hazai történetére. Bemutatom a munkaügyi vitákban és a HR kommunkáció részeként történő alkalmazását is. Szó lesz továbbá jogszabályi kereteiről is.A mediáció, vagyis a közvetítői eljárás jelenkorunk talán egyik legemberibb konfliktuskezelő, illetve megoldást kereső módszere. Feltörekvő népszerűsége és alkalmazásának hatékonysága vitathatatlan. Az élet minden területén alkalmazható, legyen szó magánéleti, munkahelyi illetve az élet egyéb területén felmerült konfliktusról. Álláspontom szerint mégis sokszor kevés szó esik az intézményről és úgy gondolom, még mindig kevesebben veszik igénybe ezt az eljárási formát, mint akár egy bírósági peres, vagy egyéb, nem peres eljárást. Pedig, általánosságban elmondható, hogy amíg egy peres eljárás akár évekig elhúzódhat, meglehetősen kétes kimenetellel, addig a mediációs eljárás pár hónapig tart és a felek – mindketten –nyertesként zárhatják az eljárást.Cél minden esetben a megegyezés megvalósítása, vagyis egy olyan helyzet kialakítása, illetve elérése, amely mindkét fél számára megfelelő. Az eljárás során sok esetben a vitás felek nem pusztán a megegyezés tárgyilagos sikerét könyvelhetik el, hanem sokszor magát a konfliktust is sikerül megoldani, feloldani. Ez, egy esetleges bírósági eljárásban sokszor nem valósul meg. Véleményem szerint, emiatt is csodálatos ez a vitarendezési mód.

Leírás
Kulcsszavak
mediáció, vitarendezés, közvetítői eljárás
Forrás