Miért jó nekünk az eurozóna?

Dátum
2007-07-11T10:52:46Z
Szerzők
Siklós, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom során két aspektusból vizsgáltam, hogy Magyarország számára előnyös a Gazdasági és Montáris Unióhoz való csatlakozás. Elsőként áttekintettem, hogy a felzárkózási folyamat, a maastrichti kritériumokhoz való közeledés a csatlakozási szándékunktól függetlenül hasznos, mivel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a fenntartható növekedés pályájára álljon. A kritériumok teljesítése ahhoz is hozzájárul, hogy a monetáris unió optimális valutaövezetté formálódjon, valamint ahhoz, hogy az egyes tagállamok költségvetési politikái szabályok köré szerveződjenek, ezáltal csökkentve annak valószínűségét, hogy aszimmetrikus sokkok forrásai legyenek, valamint biztosítja a fenntartható növekedési pályán haladás folytonosságát is. A dolgozat második nagyobb egységében pedig azt vizsgáltam, hogy nemcsak a felzárkózási folyamat, a kritériumok teljesítése járhat jótékony hatással az ország számára, hanem az euro bevezetését követően további hasznok realizálhatóak.
Leírás
Kulcsszavak
euro, Gazdasági és Monetáris Unió, optimális valutaövezetek elmélete, maastrichti kritériumok, Stabilitási és Növekedési Egyezmény
Forrás