Egy ambidentát peptid konjugátum kölcsönhatása Pd(II)-ionnal

Dátum
Szerzők
Diószegi, Róbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám célja az volt, hogy előállítsam az AlaGlyGly-hidroxipiridinont és ezen ambidentát ligandum, illetve az inert Pt(II)-t modellező Pd(II) közötti kölcsönhatást vizsgáljam pH-potenciometriás, NMR spektroszkópiás, ESI-MS, MALDI-MS, röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálati módszerekkel. Ezen ligandum ambidentát jellege miatt képes egy soft karakterű Pd(II)-ionhoz a peptidváz N-atomjai koordinálódni, illetve képes egy hard karakterű fémionnal a piridinongyűrű O-atomjai kölcsönhatni.
Leírás
Kulcsszavak
piridinon, Pd(II)-ion, peptid, szintézis, oldategyensúly
Forrás