A testnevelés infrastrukturális háttérfeltételeinek vizsgálata a szakiskolák körében

Fájlok
Dátum
Szerzők
Szépné Varga, Henrietta
Balatoni, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
Physical activity is important at all ages, especially in the case of adolescents, as the foundations of most adult habits are laid down in this age. With the introduction of everyday physical education in public education, great progress has been made in Hungary in achieving regular physical activity among young generations. However, to be able to ensure this, certain infrastructure conditions are also required. In our research, we were interested in how well Hungarian vocational schools are equipped with gyms. In Budapest and also in the counties of Hungary, we visited a total of 84 vocational schools. On the basis of the data obtained, it can be concluded that the number of available gyms is currently not sufficient for high quality physical education lessons.
A fizikai aktivitás minden életkorban fontos, különösen az a serdülőkorúak esetében, mivel ebben az életkorban alapozódnak meg a felnőttkori szokások. A mindennapos testnevelés közoktatásban történő bevezetésével hazánkban nagy előrelépés történt a fiatal generációk rendszeres fizikai aktivitásának megvalósítása terén. Ennek kivitelezéséhez azonban infrastrukturális feltételek is szükségesek. Jelen kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak, hogy a hazai szakiskolák tornatermi ellátottsága hogyan alakul. Magyarország megyéiben és Budapesten összesen 84 szakiskolát kerestünk meg. A kapott adatok alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló tornatermek száma jelenleg nem elegendő a színvonalas testnevelés órák megvalósításához.
Kulcsszavak
vocational school, physical education, gymnasium, infrastructure, szakiskola, testnevelés, tornaterem, infrastruktúra
Forrás