Egy esetleges sertéspestisjárvány kialakulásának kockázata

Dátum
2012-10-18T08:43:26Z
Szerzők
Lovász, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutatom a Vállaji Hubertus Vadásztársaság területét,valamint a mezőgazdaságban bekövetkezett változásokat,ameynek következtében a vaddisznó állomány ugrásszerűen megnövekedett. Kutatásomban fényt kívántam arra deríteni, hogy a magas vaddisznólétszám következtében kialakulhat-e egy esetleges sertéspestis járvány a házi sertés állományban.Terepmunkámban kutattam az olyan helyeket, ahol a vaddisznó és a házi sertés között a közvetlen kapcsolat, vagy az összeszagolás megtörténhet. Kérdőíves vizsgálatokkal bemutatom a babos disznók vaddisznó állományban történő változását az elmúlt 30 éveben. Javaslatot teszek az állandó migrálások csökkentésére. Bemutatom a házi serés állományban végbement változásokat az elmúl 12 évben.Legvégül az adatokat összegezve megállapítom, hogy egy esetleges sertéspestis járvány kialakulását nem tartom valószínűnek.
Leírás
Kulcsszavak
vadegészség, vadgazdálkodás
Forrás