A fiatalok konfliktuskezelési szokásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom középpontjában a konfliktusok, és azok kezelése áll. A konfliktusokat az élet velejárójaként tartjuk számon, szinte már elkerülhetetlenek. Természetesen ezen problémák kezelése igencsak fontos, hiszen érzelmileg nagy befolyást gyakorolhat az egyénre, ha valakivel konfliktusban áll. Hogy milyen módon rendeződik ez a viszony, nem csak az egyénen múlik. Az elméleti háttérben a konfliktusokról van szó általánosságban, majd típusokra bontva. Említésre kerülnek a családon belüli, az iskolában megélt, illetve a párkapcsolati konfliktusok. Szó esik a konfliktuskezelésről is, amely a kutatásom alapjaként szolgált. Vizsgálatomban interjús módszert alkalmaztam, ezek elemzése olvasható a szakdolgozat másik felében. Dolgozatomban megvizsgáltam, hogy a fiatalok körében milyen okból alakulnak ki a különböző konfliktusok, s ezekben az egyének milyen szerepet töltenek be. Továbbá, a konfliktus utáni viszonyokat, a konfliktus lezajlásának idejét, valamint, hogy milyen megoldási technikákat alkalmaz a vizsgált célcsoport. Kutatási eredményeim közt megtalálható, hogy a konfliktusra negatív jelenségként tekintenek, így mind a családban, mind az iskolában is nyomasztó helyzetként élték meg ezeket. Konfliktuskezelési technikaként többen az együttműködés felé hajlanak, persze akadtak kivételek. A nemi szerepek kutatása kapcsán az alanyok szinte rendre különbségeket vélnek felfedezni a két nem között a konfliktusaikat, s azok kezelését tekintve.

Leírás
Kulcsszavak
konfliktus, konfliktuskezelés, családi konfliktus, iskolai konfliktus, nemi szerepek
Forrás