Középiskolás fiatalok jövőképének és elhelyezkedési terveinek vizsgálata.

Dátum
Szerzők
Ráczné Kovács, Kornélia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban azt elemeztem, hogy milyen elképzeléseik vannak a fiataloknak a jövőjükkel kapcsolatban, és ez milyen viszonyban áll a valósággal. Mennyire foglalkoztatja a mai generációt a jövő, valamint, hogy mi alapján választanak szakmát. Milyen szerepe van a családnak, az iskolának és a pedagógusoknak a pályaválasztásban. A választott szakmájukban akarnak-e elhelyezkedni a diákok, vagy inkább mást pályát választanak, valamint, hogy a mezőgazdasági szakmák miért nem népszerűek, és miért sok a pályaelhagyó.
Leírás
Kulcsszavak
jövőkép, pályaválasztás, elhelyezkedés
Forrás