A kőolaj- és gázfüggő orosz gazdaság

Dátum
Szerzők
Kapás, Máté Bence
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Oroszországra gyakran úgy hivatkoznak mint egy energetikai szuperhatalomra. Ez részben arra vonatkozik, hogy Oroszország a kőolaj és a földgáz első – második legnagyobb kitermelője és exportőre a világon. Másrészt, e minősítés arra is utal, hogy Oroszország nemzetközi "elismertségében" az olaj- és gázszektor játssza a főszerepet, sőt a szektorból származó bevételek segítik a politikai hatalom autokratikus centralizálását Oroszországban. Az orosz gazdaság rendkívüli mértékben függ a kőolaj- és gázszektor termelésétől és exportjától: e két energiahordozó kulcstényező a gazdasági növekedés, az állami bevételek, a szociális kiadások stb. szempontjából. A dolgozat fő célja, hogy feltárja és bemutassa, mennyire függ a kőolaj- és gázszektor teljesítményétől az orosz gazdaság. Az elemzésemben adatbázisokból kinyert és feldolgozott adatokkal fogom illusztrálni a gazdaság függését az olaj- és gázszektor teljesítményétől.
Leírás
Kulcsszavak
Oroszország, kőolaj- és gázszektor
Forrás