The Right Answer to the Diesel Scandal? The latest Reform of German Collective Redress through the Eyes of Outsiders Megfelelő válasz a dízelbotrányra? A német kollektív igényérvényesítés legújabb reformjáról a kívülálló szemével

Dátum
Szerzők
Harsági, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The aim of the article is the understanding of the development, experiences and barriers of the the German collective redress mechanisms – from the point of view of a foreign researcher. When establishing a possibility for collective redress the course of the whole procedure and almost all segments are concerned. The case known as Volkswagen-dieselgate made the issue particularly crucial. Through this case, the author  examines the new  procedure introduced in November 2018. She also gives a brief overview of the class action in the US, concluded by a settlement between the Volkswagen Group and consumers. She  tries to answer the question of whether the new law can be expected to provide an effective solution to the procedural issues that have arisen in this case. The analysis is also based on a review of previous sectoral regulation, which was  the main basis of the development of the new regulation introduced in 2018.
A cikk célja a német kollektív igényérvényesítési mechanizmusok fejlődésének, tapasztalatainak és akadályainak megértése egy külföldi kutató szemszögéből. Az eljárási jogot illetően elmondható, hogy a kollektív igényérvényesítési lehetőség szabályozása a teljes eljárás lefolytatására és az eljárás szinte minden szegmensére vonatkozik. Különösen aktuálissá tette a kérdést a Volkswagen-dízelbotrány néven elhíresült ügy. A szerző ezen ügyön keresztül vizsgálja a 2018 novemberében bevezetett új mintaperi eljárást. Ennek során rövid kitekintést tesz az USA-ban a Volkswagen konszern és a fogyasztók által kötött egyezséggel lezárt class action-re is. Arra a kérdésre próbál választ adni, hogy várható-e az új törvénytől hatékony megoldás az ügy kapcsán felmerült eljárásjogi problémákra. Az elemzés alapját annak a korábbi szektorális szabályozásnak az áttekintése is képezi, melynek továbbfejlesztésével született meg a 2018-ban bevezetett új szabályozás.
Kulcsszavak
Volswagen ügy, dízelbotrány, kollektív igényérvényesítés, mintaper, Németország, Volkswagen case, diesel scandal, collective redress mechanism, Germany
Forrás
Gyűjtemények