Potenciális antagonista és biostimulátor hatású gombatörzsek tenyészthetőségi és összeférhetőségi vizsgálatai

Dátum
Szerzők
File, Márk
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Világszerte törekednek a növényvédőszerek kivonására vagy engedélyezett dózisainak csökkentésére. Ez a cél az Európai Unió „European Green Deal” stratégiájában is megfogalmazásra került. egyre inkább teret nyer az integrált növényvédelmi szemlélet, melynek célja a kémiai készítmények alkalmazásának csökkentése, helyettük pedig agrotechnikai és biológiai alapokon nyugvó megoldások előtérbe helyezése. Ezért a jövőben szükségünk lesz az alternatívákra, többek között a jó biokontroll hatékonyságú, környezettudatos és gazdaságos módszerekkel előállítható biológiai ágensekre. Kutatásunkban ezekre a kihívásokra kerestünk választ. Két ígéretes biokontroll hatású fonalas gomba törzs és két már forgalomba került Trichoderma törzs (Trichoderma afroharzianum TR04 és Trichoderma simonsii TR05)1 tenyészhetőségét vizsgáltuk. Az általunk felállított paramétereket úgy választottuk meg, hogy a lehető legnagyobb spóraszámot érjük el a laboratóriumi léptékű tenyésztéssel. A kísérletek során folyékony táptalajban tenyésztettük törzseinket, és 5 napon keresztül, naponta kétszer mintát vettünk a spóraszám meghatározásához. A tankkeverékekben való stabilitás és esetleges közös készítményként való használatra összeférhetőségi vizsgálatot végeztünk a már forgalmazási engedéllyel rendelkező Trichoderma törzsekkel és három készítménnyel, egy már forgalomban lévő növénykondicionálóval (Bistep), lucernasavóval2 (barnalé) és lucernasavó és spirulina alga keverékkel. Az általunk vizsgált gombatörzsek kiválóan sporuláltak, 108 spóra/ml számokat is elértünk. Az összeférhetőségi kísérletekben összeségében negatív eredményeket kaptunk. Ezek ismeretében eldönthetjük, hogy valóban környezettudatos és gazdaságos módszerekkel előállíthatóak-e és egymás kombinációs partnereként később felhasználhatóak-e a vizsgált biokontroll ágensek és a közegül szolgáló biostimulátor-hatású anyagok.
Leírás
Kulcsszavak
növényvédelem, IPM, tenyészthetőség, biostimulátor, biológiai növényvédelem, összeférhetőség
Forrás