Akusztikus módszer alkalmazása természetvédelmi célú chiropterológiai felmérések készítésére Északkelet-Magyarországon

Dátum
Szerzők
Nyíri, Virág Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Több, mint 1300 fajjal világszerte, a denevérek a második legdiverzebb rendet alkotják az emlősök osztályán belül. Egyedülálló ultrahang alapú tájékozódási képességüknek köszönhetően, egyre hatékonyabban, különböző detektorok segítségével monitorozhatók. Északkelet-Magyarországon a hazai 28 denevérfajból, valamennyi megtalálható itt a kedvező éghajlati- és földrajzi viszonyoknak köszönhetően, így kiemelten értékes denevérélőhelynek számít. Munkámban két terület denevérfaunáját vizsgáltam meg, ezzel felmérve élőhely használatukat, egyben következtettem belőle a területek zavartságára.
Leírás
Kulcsszavak
Chiroptera, denevér, bioindikátor, faunisztikai felmérés, ultrahang detektor
Forrás