Szerin és hisztidin tartalmú peptidek Ni(II)-komplexeinek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Sándor, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban a szerin hatását vizsgáltam az Ac-SKHM-NH2, AAAASSH-NH2 és AAAεKSH-NH2 peptidek Ni(II)-komplexeire. A képződő komplexek koordinációs kémiai sajátságainak meghatározása mellett a korábbi publikációkban leírt Ni(II)-ionok által indukált peptidhidrolízis tanulmányozása volt a célom az oldategyensúlyi vizsgálatok körülményei alatt.
Leírás
Kulcsszavak
Ni(II)-peptid kölcsönhatás, -SXH- szekvencia, koordinációs kémia, hidrolízis
Forrás