Eger város foglalkoztatási helyzetének bemutatása

Dátum
2010-05-21T06:09:15Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Korunk társadalmának egyik legfontosabb kérdése a foglalkoztatottság. Ez egyben stratégiai kérdés Magyarország számára is. A gazdasági válság megjelenése miatt, a munkanélküliség napjainkban még komolyabb társadalmi és szociális probléma. Nagyon sok embert érint valamilyen formában - ők maguk munkanélküliek, vagy valamely közvetlen hozzátartozójuk - sőt az állásban lévők is érintetteké válhatnak, mert bármikor kerülhetnek hasonló helyzetbe a jövőben. Dolgozatomban bemutatom az Európai Unió és Magyarország foglalkoztatás-politikájának rövid történetét, illetve Magyarország munkaerő-piaci jellemzőinek elemzése után, összehasonlítom hazánk foglalkozatási helyzetét az Európai Uniós adatokkal. Tovább szűkítve a kört kitérek az Észak-Magyarországi Régió, majd Eger város munkanélküliségét érintő problémák vizsgálatára. Eger Heves megye székhelye, Észak-Magyarország egyik legszebb történelmi városa, ahol vizsgálataimat végeztem a foglalkoztatottság és a munkanélküliség témakörében. Eger megyei jogú város teljes népessége 2009 decemberében 56429 fő. Területe 92,2 km2. Népsűrűsége 608 fő/ km2. A téma jellegéből adódóan a foglalkoztatottság és a munkanélküliek helyzete kérdőíves módszer segítségével vizsgálható. A munkanélküliek többségét a tartósan munka nélkül lévők alkotják, akik foglalkoztatását alacsony iskolázottságuk miatt nehéz megoldani. Igyekeztem a kérdőív segítségével részletesebben is vizsgálni ezt a témát, olyan kérdéseket feltenni, hogy több oldalról is láthassuk a munkanélküliség problémáit, hátrányait, illetve a tapasztalatok alapalján következtetéseket levonni a helyzet javítása érdekében. A tartós munkanélküliség nagyméretű fennmaradásában gazdaságkörnyezeti hatások, érdekeltségi tényezők és egyéni, személyiségi jellemzők (iskolázatlanság, szakképzetlenség, önbizalomhiány, megújulási készség alacsony szintje, bizonyos esetekben gyenge munkamorál, életviteli problémák stb.) egyaránt szerepet játszottak. A tartós munkanélküliség éppen ezért csak akkor szorítható vissza érdemlegesen, ha a jövőben mindhárom területen - komplex megközelítésben - jelentős változás, előrelépés, illetve segítségnyújtás történik.

Leírás
Kulcsszavak
foglalkoztatottság, munkaerő-piac
Forrás