Glükóz-HDI kooligomer előállítása és poliuretán láncba történő beépítése

Dátum
Szerzők
Bozsódi, Fanni
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja az előállított biodegradábilis poliuretánok összehasonlítása volt, valamint további célként tűztem ki, hogy ezek megfelelő mechanikai és fizikai tulajdonságokkal rendelkezzenek. A műanyag mintákat különböző kiindulási anyagokból állítottam elő, valamint a bemért mennyiségeket is változtattam, azonban a mólarányok állandóak maradtak. Az előállított mintákon különböző vizsgálatokat végeztem, sűrűséget mértem, térhálósodás mértékét vizsgáltam, illetve a mechanikai tulajdonságokat szakítóvizsgálattal határoztam meg. Az eredmények nagyon változatosak lettek, amely feltehetően a glükóz eltérő tömegének, a különböző kaprolakton származékoknak, diizocianátoknak köszönhető. Az eredményeket kiértékeltem és következtetéseket vontam le belőle. Összegeztem a vizsgálatok eredményeit, és megállapítottam melyik minta rendelkezik a legjobb tulajdonságokkal.
Leírás
Kulcsszavak
poliuretán, glükóz, biodegradábilis
Forrás