Egy szomatopedagógus lehetőségei és korlátai egy bentlakásos, halmozottan sérülteket ellátó intézményben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok szomatopedagógiai fejlesztésének előnyeit, illetve nehézségeit mutatja be egy szociális intézményben. Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy adott ápoló, gondozó intézményben, a különböző feladatellátási területeken dolgozó munkavállalók hogyan vélekednek a mozgásnevelés hatékonyságáról, fontosságáról, felismerik-e a fejlesztésben rejlő lehetőségeket.

Leírás
Kulcsszavak
szomatopedagógia, mozgásnevelés, mozgásfogyatékosság, halmozottan fogyatékos
Forrás