Könyvtárhasználati szokások változásának vizsgálata a könyvtári statisztika tükrében

Dátum
2013-06-17T13:48:24Z
Szerzők
Mudri, Diána
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelenleg Magyarországon, és a világ legtöbb pontján nélkülözhetetlen a mindennapi életben és a munkában való boldoguláshoz, hogy a szükséges információhoz a lehető legjobb minőségben, leginkább naprakész állapotban, legnagyobb választékban, a legkörültekintőbben szelektálva jussunk hozzá. Már gyermekkortól elkezdve fontosnak tartom elsajátítani az információszerzéshez nélkülözhetetlen források, eszközök eredményes és célra törő használatának elsajátítását. Később, felnőtt korban, felsőoktatási tanulmányok során, majd a munkavégzésünk hatékonyabbá és sikeresebbé tétele érdekében is elkerülhetetlen az alapvető információszerző csatornák és azok működésének megtanulása. Ennek intézményesített formája a könyvtár, ahol a társadalom összes tagja korának, nemének, érdeklődési körének, tanulmányi szintjének megfelelő információhoz juthat. Ennek ellenére hazánkban összességében nincs pozitív megítélése a könyvtár intézményének. Az internet megjelenésével párhuzamosan egyre kevesebben veszik igénybe a tájékozódásnak, kutatásnak ezt a formáját. Sajnos az átlagos felhasználók nem képesek szelektálni az internetre feltöltött információk közül, készpénznek veszik, hogy az ott talált adatokban nincs kivetni való. Ezzel szemben elmondható, hogy azok az internet használók, akik egyben könyvtárhasználók is, sokkal inkább tisztában vannak az internet hátrányaival, és könnyebben kiválogatják a hatalmas információ-áradatból a megbízható forrásból származó, hasznos és minőségi információt. Ezek a felhasználók képesek élni a világháló adta lehetőségekkel, előnyökkel, de pontosan tudják, hogy ez a forrás nem lehet kizárólagos és egyedüli, nélkülözhetetlen a könyvtár igénybe vétele, mivel csak így tehetünk szert pontos, több nézőpontból való és hiteles ismeretekre. Ahhoz, hogy a hétköznapi emberek könyvtárhasználathoz való hozzáállása az előzőekben elmondottak szerint változzon, elengedhetetlen, hogy az oktatási intézményekben – már az általános iskolákban is – a jelenleginél nagyobb hangsúlyt fektessenek a könyvtárhasználati ismeretek oktatására. Fontosnak tartom, hogy mind gyermekkorban, mind felnőtt korban képzettségi szinttől és anyagi helyzettől függetlenül minden állampolgárnak saját igényévé váljon az információszerzés és az önművelés. A könyvtári statisztika segítséget nyújt a tendenciák változásának megfigyelésében, és konkrét számadatokon keresztül rávilágít a problémákra, és segítséget nyújt az ok és okozati összefüggések megértésében. Ez számunkra azért szükséges, mert támpontot nyújt azzal kapcsolatban, hogy milyen irányban induljunk el a könyvtárhasználati szokások megváltoztatásához, javításához.
Leírás
Kulcsszavak
könyvtárhasználat, statisztika
Forrás