A mesék jelentősége az angol nyelvi foglalkozásokon

Dátum
Szerzők
Bernáth, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban olyan meséket bemutattam be és feldolgoztam fel, melyek segíthetik az óvodapedagógusokat az angol nyelvi foglalkozások során. E mellett be kívántam mutatni azokat a saját készítésű játékokat, melyeket a gyakorlatban már alkalmaztam, az így szerzett tapasztalataimat is meg tudtam osztani. A játékok segítik a témára való ráhangolódást, a történet megértését, közösségi élményt nyújtanak az idegen nyelvvel ismerkedő gyermek számára. Kutatásom során a meséken keresztül történő tartalomelemzést választottam. A British Council oldalát használtam a mesék kiválasztásához, majd az elsajátított ismeretek alapján tartalomelemzést végeztem az alapján, hogyan lehet megismertetni és megértetni a történeteket a gyermekek számára. A kiválasztott mesékhez vázlatokat is készítettem, melyek segítséget nyújthatnak a tevékenységek megvalósítása során. Igyekeztem olyan játékokat készíteni, melyek esztétikusak, az ábrák felismerhetőek és egyértelműek, illetve változatosak a gyermek számára, ezzel fenntartható motivációjuk az angol nyelvi tevékenység során. A dolgozatban a képpel együtt illusztrált játékok saját készítésűek.
Leírás
Kulcsszavak
angol nyelv, óvodai nevelés, mese, idegennyelv-oktatás, játék
Forrás