Államháztartási ellenőrzés és intézményrendszere

Dátum
Szerzők
Veres, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Társadalmi igény van arra, hogy a közpénzek felhasználása, átlátható legyen. Ennek következtében az ellenőrzésnek mint kultúrának kell megjelennie. Az államháztartási kontrollok alapvető célja, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen. Az államháztartás kontrollja kiterjed az államháztartás minden alrednszerére. Beszélhetünk külső ellenőrzésről és belső ellenőrzésről. Az államháztartási ellenőrzés főbb intézményei az Állami Számvevőszék, Költségvetési Tanács, Könyvvizsgálók, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Magyar Államkincstár, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és az államháztartási belső kontrollrendszer.A felelős gazdálkodás alapérdeke mindenkinek. Ezt segíti a megfelelő leszabályozott, kiépített ellenőrzési rendszer és intézményei.
Leírás
Kulcsszavak
államháztartás, ellenőrzés, intézményredszer
Forrás