Az Északkelet-Nyírség természetföldrajzi jellemzése és a felszínborításában bekövetkezett változások

Dátum
Szerzők
Fabu, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat részletesen bemutatja az Északkelet-Nyírség természetföldrajzi jellemzőit. Ide tartozik az éghajlat, növényvilág, állatvilág, talaj, valamint a felszínfejlődés is. Emellett a terület felszínborításában bekövetkezett változások is jól láthatók. Ezek a II. katonai felméréstől 2018-ig követhetők nyomon. Megjelenik továbbá a térség néhány természetföldrajzból eredő problémája is.
Leírás
Kulcsszavak
Nyírség, Északkelet-Nyírség, felszínborítás, természetföldrajz
Forrás