Application of Team Coaching tools for university education – case study Team Coaching eszközök alkalmazása az egyetemi oktatásban - esettanulmány

Fájlok
Dátum
Szerzők
Popovics, Péter
Gál, Tímea
Katonáné, Judit
Árváné Ványai, Georgina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
In 2010 the innovative Finnish higher education system (Tiimiakatemia – Team Academy) was launched at University of Debrecen Faculty of Economics and Business, which was also awarded by OECD and has been run at JAMK University of Applied Sciences in Jyvaskyla since 1993. In this system, we create team entrepreneurs who have to work together in teams. In this research the authors would like to look at how we can use the team coaching tools as a part of this model in our team entrepreneur education system to build high performing teams. Tuckman named five stages of team formation: forming, storming, norming, performing and adjourning. A new team cannot be expected to perform as an excellent team when it first comes together. It takes time forming a team, and they often go through recognizable stages as they change  from being a collection of strangers to a united group with common goals. You have to understand it at first, than you can help your team become effective more quickly. Authors of this study work as team coaches in Team Academy Debrecen. In the last 6 years we have worked with several teams and experienced how group dynamics present at the teams and change through the learning process. We have faced with great storming period at different teams and managed to build high performing entrepreneur teams as well. Our experiences are introduced as case studies, after analysing, consequences will be concluded. As in the EFQM model we can find that to survive in the global competitive markets companies need the best teams for the best results. 
2010-ben egy innovatív finn felsőoktatási módszertan (Tiimiakatemia - Team Akadémia) került bevezetésre a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán, amelyet az OECD is jó gyakorlatként ismert el és már 1993 óta működik a Jyvaskylai JAMK University of Applied Sciences egyetemen. Ebben az oktatási rendszerben csapat vállalkozókat képzünk, akik együtt, csapatokba rendeződve dolgoznak. Ebben a kutatásban a szerzők szeretnék azt megvizsgálni, hogyan alkalmazható a team coaching eszközrendszere a csapat vállalkozók képzésében, kiváló teljesítményű csapatok létrehozására. Tuckman öt szakaszt nevesít a csapatok kialakulási folyamatában: formálódás, viharzás, normalizálódás, teljesítés és a lezárás szakaszokat. Egy új csapattól nem várható el, hogy úgy teljesítsenek, mint egy kiváló csapat, az első találkozás alkalmával. Időbe telik, amíg egy csapat kialakul és gyakran végig felismerhető szakaszokon át fejlődnek, onnantól kezdve, hogy ők egy csapat idegen odáig, hogy ők egy egyesített csapat közös célokkal. Először ezt kell megérteni ahhoz, hogy segíteni tudjunk a csapatunknak a gyors hatékony csapattá válásban. E tanulmány szerzői team coachként dolgoznak a Team Academy Debrecenben. Az elmúlt 6 évben számos csapattal dolgoztunk együtt és szereztünk tapasztalatokat arról, hogy milyen csoport dinamikák vannak jelen és hogy ezek hogyan változnak a tanulási folyamat során. Nagy viharzásokat látunk az egyes csapatoknál és ennek ellenére sikerült kiváló teljesítményű csapatokat is építenünk. Tapasztalataink esettanulmányok formájában kerülnek bemutatásra, elemzések és következtetések levonása kíséretében. Csakúgy, mint az EFQM modell esetében tapasztalható, hogy a globális piacon versenyezve a legjobb csapatok nyújtják a legjobb teljesítményeket.
Kulcsszavak
Forrás