Marketing stratégiák a hardcore és metal szubkultúrákban

Dátum
Szerzők
Pór, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban a rohamos léptekben fejlődő technika mindenre hatással van. Az internet az ezredforduló után évről évre egyre nagyobb teret hódított magának és ennek következtében az emberek élete is gyökeresen megváltozott. Ez a jelenség természetesen a zeneipart is számottevően befolyásolta az évek során. A fájlmegosztók megjelenésével a zeneterjesztés metódusa alapjaiban megváltozott. Ennek következtében zenei szubkultúrák médiareprezentációja is nagymértékben átformálódott. Az általam választott színterek a hardcore és a metal lettek. Önálló kutatásom során kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt használtam, hogy minél szélesebb látókörrel rendelkezzek az adott témán belül. Személyes interjút készítettem Jakab Zoltánnal a Phoenix Music Hungary koncertszervezőjével, aki egyben a Ghostchant nevű budapesti hardcore punk zenekar frontembere. Záródolgozatom szempontjából velem megosztott tapasztalatai azért értékesek, mert személyesen élte át a 2000-res években történő változásokat, amit az internet megjelenése okozott. Kvalitatív kutatásom egy kérdőíven alapszik, amit a világhálón tettem közzé. A kutatás során a zenekari termékek vásárlási szokásait és a zenefogyasztást vizsgáltam. A kérdéssort 300-an töltötték ki, amely viszonylag releváns képet alkot a hazai színtér fogyasztási szokásairól. Hipotézisem szerint az internet megjelenése a zeneiparon belül ezeket a szubkultúrákat is befolyásolta. Ráadásul olyan mértékben, hogy a korábbi elveiket feladva ezek a színterek tekintélyes paradigmaváltáson mentek keresztül az ezredforduló után. Záródolgozatom célja, hogy ezt az előzetes feltételezést kutatásaimmal alátámasszam, továbbá reprezentatív képet alkossak a hazai hardcore és metal szubkultúrán belül történt változásokról.
Leírás
Kulcsszavak
marketing stratégiák, extrém zenei színterek, Napster, zenekari merchandising
Forrás