Genetikai alterációk és epigenetikai módosulások melanoma progresszió során

Dátum
Szerzők
Lukács, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A humán malignus melanoma a bőrdaganatok legagresszívabb formája, melyet számos, a daganat progresszióval összefüggésbe hozható genetikai alteráció jellemez. Munkánk során célunk volt ezen géneltérések vizsgálata sejtvonalból izolált DNS mintákon, array alapú komparativ genom hibridizációval. A hibridizációs eredmények kiértékelése során számos - a melanoma tumorgenezisben fontos szerepet betöltő - géndeléciót és amplifikációt azonosítottunk. Eredményeink alapján néhány sejtvonalat a fenntartó DNS metiltranszferázt (DNMT1) kódoló 19p13.2 szakasz deléciója jellemez. Mivel ez a jelenség munkacsoportunk korábbi eredményeit támasztja alá, ezért a továbbiakban a DNMT1 deléciójának fenotípusra kifejtett hatásait tanulmányoztuk immunfluoreszcenciával. Eredményeinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy arrayCGH-val számos új, a melanoma agresszív biológiai viselkedését jellemző genom eltérést találtunk, továbbá megállapítottuk, hogy a génkópiaszám eltérések szerepet játszhatnak a primer melanomákra jellemző, jellegzetes epigenetikai mintázat kialakításában.
Leírás
Kulcsszavak
malignus melanoma, arrayCGH, géneltérés, DNMT1, immunfluoreszcencia
Forrás