PHP könyvtár kétfázisú véglegesítési protokoll megvalósítására DynamoDB adatbázishoz

Dátum
Szerzők
Petrás, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban egy kétfázisú véglegesítési protokollt (2PC) megvalósító PHP könyvtár implementálásának egy lehetőségét mutatom be DynamoDB adatbázishoz. A dolgozat elején bemutatom a legfontosabb fogalmakat és használt technológiákat. Ezek közül a dolgozatom témáját adó 2PC protokollt mutatom be részletesebben. Ezt követően egy való világból származó példán keresztül bemutatom az elosztott rendszerek okozta nehézségeket, amit a megvalósítási fázis követ. A megvalósítási fázisban először a PHP könyvtárral szemben elvárt funkcionális működést specifikálom, nagyvonalakban ismertetem az algoritmusokat. A megvalósítási fázis második felében ismertetem a specifikációt megvalósító technikai megoldást. Itt olvashatók a könyvtár komponenseinek osztálydiagrammjai, a metódusaik működésének részletezései, illetve a komponensek közötti kapcsolatok szemléltetése. A dolgozatom végén pedig több lehetőséget is mutatok a könyvtár továbbfejlesztésére, illetve összegzem az elért eredményeket.
Leírás
Kulcsszavak
kétfázisú véglegesítési protokoll, DynamoDB, PHP
Forrás