A nemzetközi jog és az emberi jogok

Dátum
2009-02-12T14:55:39Z
Szerzők
Váradi, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az emberi jogokról és annak nemzetközi jogi vonatkozásairól van szó.Az emberi jogok fejlődése és kialakulása azonban mindeképp egy olyan jelenség, amelyet nem lehet kihagyni épp ezért helyeztem erre is hangsúlyt. Majd a tanult rendező elvek figyelembevételével osztályoztam s jellemeztem az emberi jogokat, természetesen arra nem volt lehetőségem, hogy valamennyi fajtáját kiemelten kezeljem, így csak betekintést nyújtottam ebbe, például a hátrányos megkülonböztetés jellemzése során. A jogi nyilatkozatok, és dokumentumok beépülésével a nemzetözi jogba, majd az Európai Unió jogába,jól látszik, hogy egyetemességéhez e jogoknak nem fér kétség. S ahhoz sem, hogy mind a mai napig rendkívül fontosak, s a jogbiztonság elengedhetetlen kellékeinek tekinthetőek. Azonban arra is igyekeztem rávilágítani, hogy e téren sajnos nem áll fent egyértelmű lehetősége akár a nemzetközi szervezeteknek, akár pedig az Európai Uniónak, hiszen egyes országok ma sem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Hogy változtassanak ezen új módszerre van szükség, de az egyértelmű, hogy csak jogalkotással (egyezmények más országokra kényszerítésével) nem sokat érnek.
Leírás
Kulcsszavak
diszkrimináció, jogbiztonság, egyetemesség, globalizáció, alkotmányosság
Forrás