A fizetett munkavállalás befektetési jellege a felsőoktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a hallgatói fizetett munkavállalást növekvő tendencia jellemez, amely során a hallgatók horizontálisan illeszkedő vagy tanulmányaiktól eltérő munkaköröket láthatnak el. Dolgozatom legfontosabb célja, hogy feltárjam a különbséget a munkavállalás jellegének tükrében, melynek során vizsgálom a munkamotivációkat, munkaintenzitást, munkaértékeket, a munkavállalás hatását a hallgatói teljesítményre és időmenedzsmentre, továbbá a munkavállalás befektetési jellegét és jövőbeli megtérülését. Kutatásom feltáró jellegéből adóadóan kvalitatív félig-strukturált interjús módszert alkalmaztam, ahol a mintám heterogén volt nemek és egyetemi karok tekintetében, valamint két célcsoport alakult ki. Az egyik esetben a munkavállalás horizontálisan illeszkedett a tanulmányok jellegéhez, a másik csoport esetében a tanulmányaiktól eltérő jellegű volt. Kutatási eredmények tekintetében kirajzolódott, hogy nem feltétlenül a munkavállalás jellege fejti ki a legnagyobb hatást a fent felsorolt vizsgálati dimenziókra, hanem a munkaintenzitás. Továbbá a munka jellegétől függetlenül mindkét csoport számára valamilyen szinten érvényesült a munkavállalás befektetési jellege, akár a munkatapasztalat szerzésben, akár a soft-skillek fejlődésében. Összességében, a hallgatók igényt tartanak a szakmán belüli munkavégzésre, ezért szükséges lenne minél több szakmailag illeszkedő munkalehetőségre, továbbá a hallgatók számára fontos a rugalmas munkaidő, hogy össze tudják egyeztetni a munkavállalást és az egyetemi tanulmányokat

Leírás
Kulcsszavak
Felsőoktatási hallgatók, fizetett munkavállalás, befektetés, megtérülés, munkamotivációk, munkaértékek, karriertudatosság
Forrás