Migrációs hajlandóság a debreceni egyetemisták körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a fiatalok, azon belül is a Debreceni Egyetem aktív hallgatói státusszal rendelkező diákjainak migrációs hajlandóságának vizsgálata, amely a jelenkori magyarországi helyzetet tekintve egy intenzív és jelentős kérdés. Hazánkat illetően a fiatalok elvándorlása hosszútávon komoly strukturális, demográfiai problémákhoz vezethet. Emellett jellemzően megjelenik az agyelszívás, így ez később nagyobb gondot okozhat a társadalom megfelelő működésében. Dolgozatomban az első fejezetben az aktuális szakirodalmakat dolgoztam fel, majd a második fejezetben azt vizsgáltam, hogy a fiatalok körében potenciálisan milyen mértékű a kivándorlók aránya, milyen távban gondolkoznak, mik a leggyakrabban megjelenő push és pull faktorok, melyek a fő migrációs célok és mik a legnépszerűbb célországok. Kutatásomban interjútechnikát választottam, mert így a témáról mélyebb és átfogóbb képet kaphatok. Eredményeimben arra a következtetésre jutottam, hogy a debreceni egyetemisták migrációs hajlandósága magas potenciált mutat. Azért is érdemes figyelmet fordítani és rendszeresen felmérni a magas migrációs hajlandóságot, mert bár az elvándorlást tervezők nem minden esetben valósítják meg a szándékaikat, mégis fontos mutatószámok lehetnek a későbbi migrációt tekintve.

Leírás
Kulcsszavak
migráció, külföld, hajlandóság, fiatalok, egyetemisták
Forrás