A PP2A protein-foszfatáz az auxin-transzportot és az oxidatív stresszválaszokat egyaránt szabályozza az Arabidopsis thaliana csíranövényekben.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A növények életének egyik sajátosága, hogy nem képesek önálló aktív helyváltoztatásra, így minden környezeti változásra helyben kell reagálniuk. Az életfolyamatok, mint a növekedés, sejtosztódás és differenciálódás, különféle biokémiai folyamatokból és azok szabályozó mechanizmusokból és jelátviteli utakból épülnek fel. A jelátviteli utakban nyernek értelmet a külső, belső változások okozta ingerek és váltanak ki válaszokat, változásokat a biokémiai folyamatokban. Disszertációm középpontjában a protein foszforiláció szerepe az auxin transzporttal és eloszlással összefüggő, fejlődési folyamatok állnak, melyekben a PP2AC3 és C4 protein-foszfatázoknak jelentős szerepe van (Ballesteros et al., 2013). Másrészt, az oxidatív stressz defoszforilációs szabályozását vizsgáltuk, ahol ezen két alegység, továbbá a PP2A Fass (B”) elegységek szerepéről jóval kevesebb az ismeretünk (Durian et al., 2020; Máthé et al., 2023). A Mikrocisztin-LR (MCY-LR) egy kiváló eszköz a foszfatáz gátlás és az oxidatív stressz szimultán vizsgálatához. A MCY-LR az egyik leggyakoribb cianobakteriális heptapeptid toxin, amelyet főként édesvízi cianobaktériumok termelnek. Erősen gátolja a PP2A és PP1 protein-foszfatázokat (MacKintosh et al., 1990). Emellett a MCY-LR fontos tulajdonságának tartják, hogy képes oxidatív stressz folyamatokat indukálni (Máthé et al., 2019).


One of the characteristics of the life of plants is that they are unable to actively change their location themselves, so they must respond locally to all environmental changes. Life processes such as growth, cell division and differentiation are composed of various biochemical processes and their regulatory mechanisms and signaling pathways. Stimuli caused by external and internal changes gain meaning in signaling pathways and trigger reactions and changes in the biochemical processes. The focus of my dissertation is on the role of protein phosphorylation in developmental processes related to auxin transport and distribution, in which the protein phosphatases PP2AC3 and C4 play an important role (Ballesteros et al., 2013). Secondly, we studied dephosphorylation regulation in oxidative stress, where we know much less about the role of these two subunits and of Fass (B” regulatory) subunits (Durian et al., 2020; Máthé et al., 2023). Microcystin- LR (MCY-LR) is an excellent tool for the simultaneous study of phosphatase inhibition and oxidative stress. MCY-LR is one of the most abundant cyanobacterial heptapeptide toxins, produced mainly by freshwater cyanobacteria. It strongly inhibits the protein phosphatases PP2A and PP1 (MacKintosh et al., 1990). Furthermore, the ability to induce oxidative stress processes is considered an important feature of MCY-LR (Máthé et al., 2019).

Leírás
Kulcsszavak
protein-foszfatáz, PP2A, SOD, Arabidopsis, PIN, Mikrocisztin-LR, protein-phosphatase, PP2A, SOD, Arabidopsis, PIN, Microcystin-LR
Forrás