A német transzferrendszer mint a gazdasági visszaesés okozója

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
According to the theory of optimal currency areas the most important advantage of monetary integration is its positive effect on economic growth. However, examining Germany we can notice that since German reunification economic growth and the convergence between East and West Germany has slowed down. These facts show that the operation of the German currency union is not optimal and its performance has not improved over the last twenty years. The criteria of the optimal currency area theory is endogenous due to the recent development of the theory. This means that a country is more likely to satisfy the criteria for entry into a curreny union ex post than ex ante. In the case of Germany, examining the trends of economic growth we can conclude the the German currency union has not become optimal in the last two decades. These facts raise the puzzling question of what are the specific circumstances hindering the improvement if Germany's monetary union despite the endogeneity of the optimal currency area criteria. To answer this question the study examines the interactions between monetary and political integration with special attention to the issues of fiscal policy. According to the study the German transfer system and the dependency on transfers explain the discrepancy between theory and empirics. Journal of Economic Literature (JEL) classification: E42, E62, E63, F01, F31, F36
A monetáris integráció elmélete alapján azt mondhatjuk, hogy az integráció egyik leglényegesebb előnye az a gazdasági növekedést generáló hatás, amelyet tagjai számára eredményez. Németország esetében viszont azt tapasztaljuk, hogy a növekedés nemhogy nem fokozódott, hanem inkább lelassult, és a keleti területek felzárkózása is megtorpant. Ez rávilágít arra a tényre, hogy a német valutaövezet nem működik megfelelően, és az eltelt időben sem javult a teljesítménye. Az „optimális valutaövezet”-elmélet fejlődésének megfelelően a kritériumokat endogénnek tekinthetjük. Ennek azt kellene jelentenie, hogy a valutaunió létrehozását követően a monetáris integráció egyre inkább optimálissá válik. Németország esetében a növekedési adatokat áttekintve arra következtethetünk, hogy a német valutaunió az eltelt időben sem vált optimálissá. Így felvetődhet az a kérdés, hogy Németország esetében melyek azok a speciális körülmények, amelyek az endogenitási feltétel ellenére megakadályozzák a valutaövezet optimalitásának javulását. Ennek megválaszolására a dolgozat megvizsgálja a politikai és monetáris integráció egymáshoz való viszonyát, különös tekintettel a fiskális politika kérdéseire. A tanulmány alapján az elmélet és a német példa közötti ellentmondás, illetve az endogenitási feltétel nem teljesülése magával a német transzferrendszerrel és a „transzferfüggőség” kialakulásával magyarázható. Journal of Economic Literature (JEL) kód: E42, E62, E63, F01, F31, F36
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények