A reneszánsz korszak tabulatúrái a modern kottalejegyzési ismereteink tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen szakdolgozat témája a reneszánsz korszak; a reneszánszkori pengetős hangszerek, különös tekintettel a vihuelára és a lantra; a korabeli tabulatúrák kialakulása és rendszere; a Luis Milan által átformált és használt olasz tabulatúra szerkezeti összehasonlítása a ma is használt kottaírással a szerző Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro (magyarul: Vihuela de mano-ra írt zenék könyve, amelynek címe El Maestro) című művében kiadott Pavanja nyomán, mely az első és második tónusban íródott, valamint a korszak pengetési módozatai.

Leírás
Kulcsszavak
Tabulatúra, Reneszánsz, Gitár, Pavan, Vihuela, Luis Milan
Forrás