Intelligens MRI kontrasztanyagok: szintézis és kémiai jellemzés

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az egyik leggyakrabban alkalmazott képalkotó technika a mágneses rezonanciás képalkotás (MRI). Vizsgáltuk kalcium-szenzor komplexek modellvegyületeinek számító makrociklusos ligandumok (DO3A EAMA és DO3A-PAMA) termodinamikai, kinetikai és relaxációs tulajdonságait, különös tekintettel azok Gd3+-ionnal alkotott komplexeire. Különböző oldalláncok alkalmazásával olyan PC2A-származék ligandumokat állítottunk elő, amelyek Mn2+ komplexe érzékenységet mutathat a pH értékének változására (pH = 7,4 +/- 0,6). Előállítottunk olyan PC2A-származék ligandumot (PC2A-DPA), amely Mn2+ komplexe segítségével képesek lehetünk követni a Zn2+-ion koncentráció fluktuációját.


We prepared Gd3+ complexes formed with DO3A-derivative ligands (DO3A EAMA and DO3A-PAMA, Figure 1.) to mimic the behavior of the given SCAs. The physico-chemical characterization of the ligands and their Gd3+ complex has been carried out. Using an ethylamine and a p-nitrophenol pH-sensing moiety, we designed heptadentate PC2A derivatives, which are expected to combine the advantageous metal binding properties of 3,9 PC2A with the pH-responsive “on/off” (pH = 7.4 +/- 0.6) coordination feature of the pendant arms. We designed and synthesized the PC2A-DPA ligand. The thermodynamic, kinetic and relaxation properties of the [Mn(PC2A-DPA)] complex have been investigated in in vitro and in vivo experiments, respectively

Leírás
Kulcsszavak
MRI, komplexkémia, mangán, kontrasztanyag, cink, kalcium, pH, intelligens, MRI, complex chemistry, manganese, contrast agent, zinc, calcium, pH, smart
Forrás