A critical analysis of dependent companies with partnerships and the legal position of their directors

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In the author's opinion the Hungarian legal system does not at present adequately deal with the special nature in Trust Law of those companies and their directors associated with and dependent on partnerships. These companies, legally independent, but economically connected to partnerships are required to push their own interests into the background in order to achieve common business goals. In the case of real groups of companies regulated by the Companies Act of 1997 only influence gained directly in relation to the given share owned in the partnership is considered relevant. Other formulation of this determining influence are not accompanied by requirement for excess liabilities and the law does not provide for arrangements to protect the interest of small owners and creditors. Accordingly it is the dominant influence that counts and not whether the directing influence is based on the size of the voting rights of the prevailing members or the contract established with the members ie. the shareholders.
A társaságcsoporthoz tartozó függő vállalatok és vezető tisztségvisleőik helyzetének konszernjogi sajátosságai a magyar jogban jelenleg a szerző szerint nem kellően rendezettek. A jogilag önálló, de gazdaságilag függőségi viszonyban lévő tagvállalatok a saját érdekeik háttérbe szorítására kényszerülnek a közös üzletpolitikai célok megvalósítása érdekében. A Gt. által szabályozott faktikus konszern tényállás esetében csak a társaságban való részesedéhez kapcsolódó - elsősorban közvetlen - befolyásszerzés relevanciája érvényesül. A meghatározó befolyás más módon való kialakulásához a Gt. nem fűz többletkötelezettségeket, s nem építi ki a kis tulajdonosok és a hitelezők érdekvédelmi intézményeit sem. Ezek szerint a domináns befolyásoló helyzet tényének van jelentősége, s nem annak, hogy az uralkodó tag szavazati jogának nagyságán vag a tagokkal (részvényesekkel) kötött szerződésen alapul-e az irányító befolyás.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények