Illyés Gyula

Dátum
2002
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem sokszorosító üzeme
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Avar-ciklus, meghasonlás, önazonosság, Rend a romokban, Meditáció-ciklus, transzcendencia, immanencia, Fülep Lajos, egyke, Puszták népe, idegenség, harmincas évek irodalomszemlélete, Erdély, Szellem és erőszak, posztumusz, végrendelet, Kháron ladikján, személyesség, folklór, folklór-áthallások, egzisztencia, transzcendencia, költői világlátás, nemzet, nemzeti önismeret, Kiss Ferenc
Forrás
Gyűjtemények