A virtuális közösségek létjogosultságának alátámasztása a megelőző korok közösségelméletei alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a kiberközösségek természetével foglalkozik. Ezeket a modern közösségi szinteket hasonlítja össze a történelem során kialakuló, átformálódó, megszűnő, majd újjáéledő közösségi formákkal. Célja az internetes közösségek tulajdonságai alapján bebizonyítani, hogy működésük alapján ugyanolyan létjogosultsággal bírnak, mint a számítógépen kívüli világban létrejött csoportosulások. Párhuzamba állítja a közösségekről alkotott filozófiai gondolatmeneteket a történelem során meghatározó jelentőséggel bíró közösségek felépítésével, valamint az interneten létrejött közösségek természetével. Mindehhez alapul veszi a szabad bölcsészet szerteágazó ismeretanyagának elsajátított területeit, melyet a kommunikáció folyamatosan fejlődő irányvonalával kapcsol össze.

Leírás
Kulcsszavak
közösségi elméletek, virtuális közösségek, kommunikáció, internet
Forrás