Kereskedelmi márkás termékek vásárlási szokásainak vizsgálata a napi fogyasztási cikkek piacán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kereskedelmi márkák térnyerése a XXI. században egyre inkább megfigyelhető. A kereskedelmi márkák térnyerése mellett a gyártói márkák piaci részesedése lassú léptekben, de egyre inkább háttérbe szorul. Szakdolgozatomban a kereskedelmi márkák vásárlási szokásait vizsgálom kvalitatív, illetve kvantitív kutatási módszerekkel. A kutatás teljessége érdekében megfigyelést, fókuszcsoportos interjút, valamint online kérdőíves megkérdezést is alkalmaztam. Célom a fogyasztók viselkedésének, illetve döntési hátterének megértése, a vásárlási folyamat elemzése egészen a problémafelismeréstől a vásárlás utáni magatartásig. Továbbá egy átfogó kép alkotása arról, hogy mi alapján választják a fogyasztók a kereskedelmi márkás termékeket a termelői márkás termékekkel szemben.

Leírás
Kulcsszavak
kereskedelem, FMCG, kereskedelmi márka
Forrás