A pszichológiai távolság és az immorális vétség hatása az összetett érzelmekre, a megbocsátásra, és egyéb pszichológiai változókra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozat elsődleges célja, hogy azonosítsa a pszichológiai távolság és az immorális vétség együttes hatását a negatív érzelmek intenzitásváltozására és a megbocsátás megadására. Hogyan alakul mindez a barátságosság és a morális felszabadulás kontrollálásával? További cél még a pszichológiai távolság önmagában való hatásának feltárása olyan különböző kognitív és nem kognitív változókra, mint például az oktulajdonítás vagy a távolságtartás. További kérdés még, hogy az immorális vétség milyen pszichológiai folyamatokat indít be a válaszadókban? Elkülönülnek-e a különböző érzelmeink, és ha igen milyen módon hatnak a különböző érzelmek más pszichológiai változókra?

Leírás
Kulcsszavak
érzelmek, megbocsátás, pszichológiai távolság
Forrás