Brexit - csatlakozástól a távozásig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája napjaink politikai és gazdasági életének egyik központi kérdésköre, Nagy-Britannia és az Európai Unió viharos kapcsolata, illetve útjaik kettéválása. A dolgozat célja, hogy megvizsgálja a döntéshez vezető hosszú, több évtizedes utat, s rávilágítson annak okaira. Ennek során nagyító alá kerül a britek oly híres identitástudata és szuverenitásukhoz való ragaszkodása, majd bemutatásra kerül a nehézségektől korántsem mentes kapcsolat Nagy-Britannia és az Európai Unió – illetve annak intézményi elődei – között. Sorban reflektorfénybe kerül a politikai élet egyik legnagyobb alakjának, a miniszterelnöknek a munkássága és viszonyulása az Európai kérdéshez, s láthatjuk, hogyan ingadozik vezetőről vezetőre a kérdéskör megközelítése.

Leírás
Kulcsszavak
Brexit, Britain, EU
Forrás