Az Online és Offline Barátságok Differenciái

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom témája az Online és Offline barátságok differenciái voltak. A kutatásom során azon tulajdonságokra és tényezőkre szerettem volna fényt deríteni, amelyek mentén az Online és Offline barátságok megegyeznek, vagy éppen különböznek. A dolgozat megírásával egy pontos képet szerettem volna kapni az Online barátságok mélységét illetően az Offline barátságok tükrében. Az adatfelvételt Online kérdőívvel nem valószínűségi mintavétellel és interjúval oldottam meg. A kérdőívben és interjúban az alanyok barátság képének meghatározása után típus preferáltságra (Online vagy Offline), együtt végzett tevékenységekre és a koronavírusos időszakra, illetve annak hatásaira a barátságokra kérdeztem rá. Az elemzéshez az SPSS 24-es verzióját használtam. Az adatok elemzése során kereszttáblás elemzéseket, Khí négyzet próbát és összehasonlítást végeztem a kérdőívben szereplő számos nyitott kérdés és interjús válasz között. Az eredményeim szerint a kutatásban résztvevő alanyok bebizonyították a korábbi kutatások, szakirodalmak alapján felvetődött kérdéseimet, hipotéziseimet a témával kapcsolatban. Az online barátságok mélységét tekintve közel azonosak, mint az offline-ok, a két típus közötti különbség leginkább a kivitelezési módban rejlik. A típus preferáltság első helyén a vártakkal ellentétben nem az offline barátság, hanem a barátság típusok egyformán való értékelése állt.

Leírás
Kulcsszavak
Online, Offline, barát, barátság szociológiája, differenciák, barátság funkció, Covid-19
Forrás