A különböző kulturális dimenziók és más fontos tényezők szerepe az interkulturális félreértések, konfliktusok, valamint a kulturális sokk kialakulásában

Dátum
2013-03-29T10:20:01Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A XXI. században a kultúraközi kommunikáció a nemzetközi kutatások fontos célterületévé vált, és a világgazdaság globalizációs tendenciáit tekintve ma már Magyarországon is kiemelkedően fontos a téma kutatása, komolyabb tanulmányozása, a kultúrák közötti kommunikáció különbségeinek és hasonlóságainak mélyebb megismerése, feltárása. A globalizáció napjainkban mindenkit érint, noha nem mindig figyelünk fel rá. Munkánkból, tanulmányainkból kifolyólag egyre többször kell kommunikálnunk más kultúrákból származó egyénekkel, valamint magánéletünkben is gyakrabban kerülünk külföldiekkel folytatott interakciós helyzetekbe. Az interkulturális ismeretek szükségessége nagyobb jelentőségű, mint valaha; a bennük való jártasság kultúraközi érintkezéseink sikerének a kulcsa. A szakdolgozat témaválasztását az indokolja, hogy korábban (2005-ben) a szerző maga is részt vett egy több hetes tanulmányúton Japánban, s az ott szerzett interkulturális tapasztalatok a vártnál sokkal nagyobb hatást gyakoroltak rá. Japánban szerzett élményei tágították látókörét, formálták gondolkodását, és azóta is intenzíven foglalkoztatják. Az eltérő kultúrák iránt nyitottabbá, még befogadóbbá vált, ugyanakkor tapasztalatai érzékenyebbé és óvatosabbá is tették későbbi kultúraközi találkozásai során.

Leírás
Kulcsszavak
kulturális dimenzió, kulturális sokk
Forrás